W najbliższych planach zespołu występy w Gdyńskim Hospicjum św. Wawrzyńca.